Geschiedenis van het Nederlands Neurovasculair Genootschap

Het Nederlands Neurovasculair Genootschap (NNG) (Dutch Neurovascular Society) is opgericht in 2007.

Het NNG is opgericht als een multidisciplinair samenwerkingsverband met destijds in 2007 als doelstellingen:

 • De zorg voor patiënten met een geruptureerd cerebraal aneurysma beter te organiseren.
 • Om een opleidingsplan Neurointerventionalist op te stellen.
 • Adviesorgaan naar de wetenschappelijke verenigingen aangaande neurovasculaire zaken, zoals de opleiding tot neurointerventionalist.
 • Het bevorderen van de kennis rond neurovasculaire aandoeningen d.m.v. het organiseren van bijeenkomsten met een wetenschappelijk karakter, mede als vervanging van de zogenaamde ʻcoil-meeting’.

Bij de oprichting in 2007 werd een Kerngroep samengesteld met gemandateerde leden van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

De Kerngroep bestond uit de volgende leden:

 • NVN: Gabriel Rinkel (voorzitter), Yvo Roos, Jelis Boiten
 • NVvN: Bart van der Zwan (penningmeester), Guus Beute, Marc van Dijk
 • NvvR: René van den Berg (secretaris), Patrick Brouwer, Willem Jan van Rooij
 • NVIC: Arjan Slooter
 • NVA: Markus Klimek

De Kerngroep is weer ontbonden bij het benoemen van het nieuwe bestuur in 2014.

Bestuur NNG:

 • 2007: Gabriel Rinkel (voorzitter), René van den Berg (secretaris), Bart van der Zwan (penningmeester)
 • 2012: Patrick Brouwer (voorzitter), Guus Beute (secretaris), Jelis Boiten (penningmeester)
 • 2014: Bart van der Zwan (voorzitter), Geert Lycklama à Nijholt (secretaris), Jelis Boiten (penningmeester)
 • 2020: Jeroen Boogaarts (voorzitter), Ad van Es (secretaris), Ido van den Wijngaard (penningmeester)

Belangrijke gebeurtenissen voor de NNG waren:

 • Oprichtingsvergadering in 2007
 • Plenaire vergadering in 2009 met het bespreken van het rapport ʻCoilen of clippen’ van de Gezondheidsraad
 • Verschijnen van het Opleidingsplan Neurointerventionalist in 2010
 • Uitkomen van de Richtlijn Subarachnoïdale bloeding (SAB) in 2013

Het NNG heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van de beroertezorg in Nederland door een eerste aanzet te geven voor het opstellen van kwaliteitseisen voor stroke- en neuro-interventiecentra.

Jaarlijks zijn er vanaf 2015 bijeenkomsten georganiseerd met een wetenschappelijk karakter en met als vaste onderdelen bespreken van casuïstiek en complicaties van behandelingen.

Ook zijn er gezamenlijke wetenschappelijke vergaderingen georganiseerd met de Nederlandse Neurovasculair Werkgroep (NNW) van de NVN in 2017, 2018 en 2019.